Dr Mateusz Grzesiak

Psycholog, międzynarodowy trener i konsultant. Szkoli międzynarodowo od ponad 17 lat w 7 językach, głównie na rynkach europejskich i amerykańskich. Ukończył studia magisterskie z prawa i psychologii, jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Nigdy nie spoczywa na laurach i jest żywym dowodem na to, że chcieć to móc. Nieustannie się rozwija, obecnie robi doktorat z psychologii na University of Southern California oraz doktorat z pedagogiki w Akademii WSB.

Napisał 16 książek z zakresu psychologii, jest też autorem licznych artykułów publikowanych międzynarodowo. To twórca zintegrowanego modelu kompetencji miękkich Mixed Mental Arts, przyjmujących formę uniwersalnych modeli zmiany aplikowanych w obszarach marketingu, relacji, samorealizacji, zarządzania i duchowości. Na co dzień pracuje m.in. z zarządami firm, średnią i wyższą kadrą menedżerską, przedsiębiorcami, gwiazdami estrady, sportowcami oraz dziesiątkami tysięcy osób z całego świata.

Top